Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่
………….
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ ได้ สำนักปลัด ชั้น 1 อบจ.สตูล ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 64 ถึง 4 ม.ค. 65 เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ตามคำสั่งศูนย์ฯ จังหวัดสตูล
…………..
Cr.งานฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์ฯ

Leave a Comment