Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมการประเมินเบื้องต้นในการเข้าร่วมรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ​ประเภท​โดดเด่น​ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคาม 2565 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดฯ จัดประชุม เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นในการเข้าร่วมรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ​ประเภท​โดดเด่น​ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Cr.ฝ่าย​อำนวยการ​สำนักปลัดฯ
งาน​ประชา​สัมพันธ์​อบจ.สตูล
#งานกองยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment