Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ร่วมแสดงความยินดี กับ บุคลากรในสังกัดที่ผ่านการสรรหาและสอบแข่งขัน

อบจ.สตูล ร่วมแสดงความยินดี กับ บุคลากรในสังกัด
– ข้าราชการที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
– บุคลากรที่ผ่านการสอบแข่งแขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

Leave a Comment