Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เข้าเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ออนไลน์

วันที่​ 20 มกราคม​ 2565​ เวลา​ 9.00 น.นายสัมฤทธิ์​ เลียงประสิทธ์​ ได้มอบหมายให้นางนุตเราะห์​ ชัยยะวิริยะ​ ผอ.กองการศึกษาฯและบุคลากรทางการศึกษาเข้าเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 17​ (ติว o-net ออนไลน์)​ ณ​ โรงเรียน​นิคมพัฒนาผัง​ 6

Leave a Comment