Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดสตูล

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดสตูล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล ได้รับมอบหมายจาก นายก อบจ.สตูล ให้เข้าร่วมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ขุดลอกสระน้ำระบบประปาห้วยเยี่ยว ณ บ้านสาครเหนือ ม.4 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ่งนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการจัดโครงการดังกล่าวด้วย
Cr.สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment