Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ปิด “งานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวจังหวัดสตูล ครั้งที่ 41 ปี’65

อบจ.สตูล ปิด “งานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวจังหวัดสตูล ครั้งที่ 41 ปี’65
————————————
เมื่อวานนี้ (27 ก.พ. 65) ที่สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปิดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวจังหวัดสตูล ครั้งที่ 41 ปี’65 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบรางวัลการชนะประกวดแข่งขันว่าวประเภทต่างๆ พร้อมร่วมกันสาวว่าวลงมาซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การปิดงานอย่างเป็นทางการ
………………………
สำหรับงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวจังหวัดสตูล ครั้งที่ 41 ปี’65 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงว่าวแฟนซีและว่าวบังคับภายในประเทศ การประกวดแข่งขันว่าว จำนวน 7 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันว่าวขึ้นสูง , การแข่งขันว่าวเสียงกังวาน , การแข่งขันว่าวพื้นเมือง (ว่าวควาย) , การประกวดประดิษฐ์ว่าวสวยงาม , การประกวดประดิษฐ์ว่าวความคิดสร้างสรรค์ , การประกวดประดิษฐ์ว่าวนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจัดแสดงว่าวจากชมรมว่าวภายในประเทศ สำหรับในปีนี้จะเป็นรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างจากทุกปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้นำการจัดแสดงว่าวแบบ On Line เผยแพร่ทางเพจเฟสบุ๊ค “ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล” ตลอดการจัดงานฯ ให้ประชาชนที่ไม่สามารถมารับการชมว่าวต่างๆในสถานที่จริงได้รับชมจากทางบ้านอีกด้วย
cr.งานกองการศึกษาฯ

Leave a Comment