Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
………..
………..
Cr.กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment