เข้าสู่ระบบ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและ​ประเมินผล​แผน​พัฒนา​อบจ.สตูล ติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

วันที่ 8 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและ​ประเมินผล​แผน​พัฒนา​อบจ.สตูล​และ​คณะ​ทำงาน​ติดตามและประเมินผล​เงินอุดหนุน​ที่หน่วยงานขอรับ​อุดหนุน​จาก​อบจ.สตูล​ เพื่อ​ติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 หมวดเงินอุดหนุน ซึ่งลงพื้นที่ 3 โครงการด้วยกันดังนี้
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล (สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบจ.สตูล
2.โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์(องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบจ.สตูล
3.โครงการระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลทุ่งหว้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563​ โดยผู้รับผิดชอบ​ กองส่งเสริม​คุณภาพ​ อบจ.สตูล
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
Cr.ฝ่ายตรวจติดตาม​และ​ประเมินผล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x