เข้าสู่ระบบ

ประชุมเพื่อจัดเตรียมรายละเอียดสำหรับการจัดทำเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปีโครงการ 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2
ประชุมเพื่อจัดเตรียมรายละเอียดสำหรับการจัดทำเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปีโครงการ 2565
****ด้วยสถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ภายในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
** ซึ่งทาง อบจ.สตูล ประสงค์สมัครรับรางวัล ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
Cr.ข้อมูลฝ่ายอำนวยการ
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x