Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

#ประชุมชักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
###อบจ.สตูล ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดฯ จัดประชุมชักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 เพื่อจัดเตรียมเอกสารความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรอรับการตรวจประเมินฯ
***โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

Leave a Comment