เข้าสู่ระบบ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล และ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล
วันที่ 1 เมษายน 2565 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4
##องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกไม้มีค่าแซมเรือกสวนไร่นา 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี (2564-2567) ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มกิจกรรม เสริมรายได้ในสวน มีผลผลิตควบคู่ไปกับพืชหลัก มีหลักประกันในการขอสินเชื่อและมีความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งจะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น
Cr.กองสวัสดิการสังคมฯ
##งาน ปชส.อบจ.สตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x