เข้าสู่ระบบ

จัดประชุมขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ว่าด้วยการรับเงิน

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2
ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลังฯ จัดประชุมขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและนำข้อมูลประกอบการพิจารณาการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนางบุญยืน รัตนชาตรี ปลัด อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x