Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ร่วมกิจกรรมส่งมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กพิการ (13ม.ค.64)

วันที่ 13 มกราคม 2564 อบจ.สตูลโดยนางบุญยืนรัตนชาตรี รองปลัดอบจ.รักษาการปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สตูล พร้อม นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รอง ปลัดอบจ.สตูล พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ นำของขวัญและเงินสนับสนุนที่ได้รวบรวมจาก เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ในการร่วมกิจกรรมจัดวันเด็กแห่งชาติของ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล โดยมี นายกฤษฎา แก้วประดับ ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูลเป็นผู้รับมอบ

Leave a Comment