Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2

Leave a Comment