Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี
โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

Leave a Comment