Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมเตรียมการโครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับราวจับ อุ่นใจ ปีงบประมาณ 2565

วันที่​ 25เมษายน 2565  เวลา​ 10.00 น. นางบุญยืน รัตนชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับราวจับ อุ่นใจ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4

Leave a Comment