Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอมะนัง จ.สตูล
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Leave a Comment