Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ”หลักสูตรทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร”

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565)#​#​# อบจ.สตูล โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ”หลักสูตรทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร” ณ สตารินทร์รีสอร์ท​ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล ในนามประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร​อบจ.สตูล​ เป็นประธานในพิธี​ นางสาวเสาวลี​
ชูเกิด​ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ​ กล่าวรายงาน
*​* การอบรมในครั้งนี้​ มีกลุ่มเป้าหมาย​ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก​ อปท.ทั้งจังหวัดสตูล ภาคประชาคมและเจ้าหน้าที่จาก​ อบจ.สตูล​ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดูแลข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวน 60 คน​ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติการบรรยายโดยวิทยากร จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
……………. ………..
Cr. ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
# งานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment