Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางบุญยืน รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล จำนวน 13 ราย # กองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment