เข้าสู่ระบบ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อประเมินการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โดยลงพื้นที่ร่วมกับ นักกายภาพบำบัด อปท.ในพื้นที่ และ ตัวแทน สสจ.สตูล
ซึ่งวันนี้ ได้ลงติดตาม จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย
1.อบต.ขอนคลาน จำนวน 4 ราย
2.อบต.ทุ่งหว้า จำนวน 2 ราย
3.อบต.ปาล์มพัฒนา จำนวน 3 ราย
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบความต้องการเพิ่มเติม เพื่อนำไปช่วยเหลือในโอกาสต่อไป โดยมี นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้นรักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x