Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 “กิจกรรมสมุนไพรไทยท้องถิ่น ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ”

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
อบจ.สตูล โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 “กิจกรรมสมุนไพรไทยท้องถิ่น ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4
โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
มีการบรรยายเรื่อง การรับประทานอาหารให้เป็นยา เพื่อลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ
– การทำอาหารว่างจากสมุนไพร
– การปรุงยาสมุนไพร
– การปรุงอาหาร จากสมุนไพรในครัวเรือน
– การแปรรูปสมุนไพร
– การเก็บสมุนไพร เพื่อใช้ทำยา
โดย วิทยากร น.ส.เฉลิม บัวดำ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลละงู
***กิจกรรมกลุ่ม การนวดฝ่าเท้า และการทำสมุนไพร แช่มือ แช่เท้า
โดย ทีมวิทยากร เชี่ยวชาญค้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลละงู
***กิจกรรมกลุ่ม การทำเครื่องหอมสมุนไพร ในท้องถิ่น
– การทำยาคมสมุนไพร
– การทำน้ำมันไพล
– การทำยาพอกเข่า
– การทำลูกประคบสมุนไพร
– การทำโลชันกันยุง
– การทำยาหม่อง
– การทำยาดม/พิมเสนสมุนไพร
โดย ทีมวิทยากร เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลละงู

Leave a Comment