เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ของ อบจ.สตูล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สตูล จัดประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ของ อบจ.สตูล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 *** มีเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม พิจารณาแบบรวบรวมข้อมูลการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (Dloc) ประจำปี 2565 จำนวน 3 แบบ ดังนี้
1. แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบอบจ.๑)
2. แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบอบจ.๒)
ประกอบกอบด้วย แบบ อบจ. ๒ – ๑ ถึง แบบ อบจ. ๒ – ๖
3. แบบรวบรวมข้อมูลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(แบบอบจ. ๓)
4. กำหนดวันส่งข้อมูลให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยมีนางบุญยืน รัตนชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
……………………………………….
Cr.ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
#งาน ปชส.สตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x