Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่างๆ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ เหมือนดี ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ ปฎิบัติงาน และนายศีลพันธ์ แซ่โฮ่ ตำแหน่ง ผช.จพง.ป้องกันฯ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ ให้เป็นวิทยากรโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่างๆ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการดำน้ำเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
Cr.ฝ่ายอำนวยการฯ
##งานปชส.อบจ.สตูล

Leave a Comment