Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม วันที่ 19 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นำโดย นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 177 คน เข้าร่วมอบรม โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นำคณะสู่มัสยิดนู้รุลเอี๊ยะซาน หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง วิถีชิวิตชาวมุสลิมกับการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวมุสลิมกับการท่องเที่ยวในอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Cr.สำนักงานเลขานุการฯ
##งานปชส.อบจ.สตูล

Leave a Comment