Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม วันที่ 20 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นำโดยนายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 177 คน เข้าร่วมอบรม โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นำคณะสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวกับศาสนาอิสลาม ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแหลม อ.ท่าศาลา
โดย อบจ.นครศรีธรรมราช
Cr.สำนักงานเลขานุการฯ
##งาน ปชส.อบจ.สตูล

Leave a Comment