Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล “ใส่ใจ สูงวัยเกมส์ ครั้งที่ 1”

อบจ.สตูล จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล “ใส่ใจ สูงวัยเกมส์ ครั้งที่ 1” วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานเปิดงาน นายไสว สังข์ทอง ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสตูล กล่าวให้การต้อนรับนักกีฬาผู้สูงอายุ นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล “ใส่ใจ สูงวัยเกมส์” มีหน่วยกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจาก 8 หน่วยกีฬา ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสตูล 1 / ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสตูล 2 / ชมรมผู้สูงอายุอำเภอควนโดน / ชมรมผู้สูงอายุอำเภอควนกาหลง / ชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าแพ / ชมรมผู้สูงอายุอำเภอละงู / ชมรมผู้สูงอายุอำเภอทุ่งหว้า / ชมรมผู้สูงอายุอำเภอมะนัง เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งภายในงาน มีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เปตอง ยิงหนังสติ๊ก ดันลูกโป่ง คาราโอเกะ ฟุตบอลจุดโทษ ขว้างจาน และหมากเก็บการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล ได้ออกกำลังกาย ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของทุกคนอย่างมีความสุข กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่าง 25-26 มิถุนายน 2565

Leave a Comment