Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก ประจำปี 2565​ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดี​ ที่​ 23 มิถุนายน​ 2565 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์​ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล​ ได้เป็นประธาน ในการประชุมโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก ประจำปี 2565​ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น ๒ โดยมีวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้จัดการทีม เพื่อชี้แจงระเบียบกติกา และวันเวลาในการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก ประจำปี 2565
Cr.กองการศึกษา​ฯ​ อบ​จ.สตูล

Leave a Comment