Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสดูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

###อบจ.พบประชาชน 2565วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อบจ.สตูล โดยสำนักเลขานุการ จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสดูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลซึ่งวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายอาหมาด หลงจิ ส.อบจ.อำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมพบปะเยี่ยมเยือนให้บริการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวที ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 TG Brand น้องตั้มเงาเสียงบ่าววี และวงภูผาวาไรตี้พร้อมกันนั้น คณะผู้บริหาร ส.อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล นายสุรัต สวัสดี และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันพัฒนาอีกทั้งยังมีการบริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษา สอบถามด้านกฎหมายและ คดีความ กับ อัยการ ศาล สภาทนายความ ฝึกการเรียนรู้ การสาธิต และการให้บริการ ด้านตัดผม เสริมสวย นวดแผนไทย แจกพันธ์ต้นไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักยานยนต์ เลือกซื้อและจำหน่ายสินค้ารากาถูก สินค้าโอท๊อป สินค้าตลาดประชารัฐ สินค้าชุมชน
Cr.สำนักงานเลขานุการ อบจ.สตูล
#ปชส.อบจ.สตูล
กองยุทธศาสตร์และงประมาณ
 

Leave a Comment