Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน (ครั้งที่​ ๒)​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่​ ๑๒ กรกฏาคม​ ๒๕๖๕ท่านสัมฤทธิ์​ เลียงประสิทธิ์​ นายก​ อบจ.สตูล​พร้อมด้วย​​ นางนุตเราะห์​ ชัยยะวิริยะ​ ผอ.กองศึกษาฯ​ และบุคลากรทางการศึกษาฯ​เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน (ครั้งที่​ ๒)​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กิจกรรมจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ ) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Cr.กองการศึกษาฯ​ อบจ.สตูล

Leave a Comment