Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี จังหวัดสตูล
Cr.กองสาธารณสุข

Leave a Comment