Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) ประจำปี 2565

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มอบหมาย นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) ประจำปี 2565
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)และกิจกรรมฐานการเรียนรู้และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
Cr.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Leave a Comment