Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูลในการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ รอบตัดสิน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข ดำเนินการเตรียมจัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูลในการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
Cr. กองสาธารณสุข

Leave a Comment