Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ”
Cr.กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล

Leave a Comment