Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดสตูล
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กองคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจด้านระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าน้ำมันธุรกิจค้ายาสูบ เข้าใจถึงวิธีการชำระค่าธรรมเนียมฯและภาษีบำรุงฯ เข้าใจถึงวิธีการการยื่นแบบต่อสำนักงานประกันสังคม การหักเงินสมทบเพื่อนำส่งของพนักงานได้ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดระดับความรุนแรงเมื่อเกิดอัคคีภัย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมฯ เป็นผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโลและเกสท์เฮาส์ และผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซและยาสูบในจังหวัดสตูล จำนวน 50 คน

Leave a Comment