Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

กองทุนฟื้นฟูฯ ลงติดตามการดำเนินงานโครงการ ราวจับอุ่นใจ แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ (11ม.ค.64)

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ราวจับอุ่นใจ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล โดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ ราวจับอุ่นใจ แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ จังหวัดสตูล
วันนี้ (11 มกราคม 2564) ลงพื้นที่ ตำบลตำมะลัง จำนวน 6 เคส ตำบลคลองขุด จำนวน 5 เคส และตำบลควนโดน จำนวน 2 เคส ซึ่งเป็นการเคสบางส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นสำหรับการติดตามโครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 8-13 มกราคม 2564 ซึ่งทั้งจังหวัดสตูล มีผู้ได้รับการพิจารณาจากกองทุนฯ แล้วจำนวน 137 คน สำหรับกรณี ของผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งราวจับอุ่นใจ ให้ท่าน ติดต่อกับ อปท.ในพื้นที่ หากได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ทาง อบจ.สตูล ก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไ

Leave a Comment