เข้าสู่ระบบ

สภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (17ก.พ.64)

17 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สตูล โดยสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ในฐานะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมกับฟัง การประชุมดังกล่าว
…………………………………….
ซึ่งพอจะสรุปประเด็นการประชุมฯ ได้ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ในสถานการณ์ covid-19
# การลดหย่อน ค่าธรรมเนียม ภาษีโรงแรมและที่พักให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสตูลตามที่ได้ยื่นเรื่องร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลดำเนินการ
#เน้นในการทำตลาดการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลน์ โดยเน้นการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยมี ศูนย์ประสานงานการจัดทำสื่อฯ
#พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ กลุ่ม มัคคุเทศก์ให้มีงานทำ ตามที่ระเบียบกฎหมาย ให้อำนาจไว้
#สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มมัคคุเทศก์ ในการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีงบประมาณ ในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
#ดำเนินการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสตูล ให้มีมาตรฐาน และ อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เช่น ถ้ำภูผาเพชร และสถานที่อื่นๆในจังหวัดสตูล
#จัดตั้งวอร์รูม os ในการทำงานขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2.สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไปยัง อปท.ในพื้นที่จังหวัดสตุล เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการกำหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
3.ททท.สำนักงานสตูล ร่วมกับ อบจ.สตูล จัดกิจกรรมเส้นทางในพื้นที่ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี และตรัง ภายใต้โครงการสตูลสด
4.เรื่อง อื่น ๆ
#ในวาระการช่วยเหลือ มัคคุเทศน์ในช่วงโควิด-19
…………………………………………………………………………
ซึ่งการประชาสัมพันธ์ จะร่วมมือกับหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย อบจ.สตูล ททท.สำนักงานสตูล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x