Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ(20ก.พ.64)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล โดย นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล

Leave a Comment