เข้าสู่ระบบ

โครงการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ภายในอาคารสำนักงาน อบจ.สตูล (23ก.พ.64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.สตูล โดยฝ่ายสาธารณภัย กองช่าง จัดโครงการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ภายในอาคารสำนักงาน อบจ.สตูล โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายอดินันท์ ปากบารา รองปลัด อบจ.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมฯ บุคคลากรในสังกัด อบจ.สตูล
…………………………………………..
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย สร้างความตื่นตัว และพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที
………………………….
ซึ่งหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย
1.ภาคทฤษฎี
-เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
-แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.ภาคปฏิบัติ
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
-สาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
-การใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธี
-จำลองเหตุการณ์สถานการณ์เพลิงไหม้ให้ผู้อบรมได้ปฏิบัติจริง
3.บรรยายและสรุปผลการปฏิบัติและข้อเสนอแนะ
โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล (นายสุรศักดิ์ พิพัฒน์วรสกุล)
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x