Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบองค์รวม ณ โรงแรมซีซี รีสอร์ท (24ก.พ.64)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบองค์รวม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบองค์รวม ณ โรงแรมซีซี รีสอร์ท ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
#กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กพิการ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยจัดให้มีกิจกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านทักษะวิชาการ แบ่งกลุ่มเด็กพิการตามประเภทความพิการ เพื่อฟื้นฟูในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ระบายสีรูปภาพ วาดภาพระบายสี ชี้ หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ การตอบคำถาม การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจิตนาการ ปั้นดินน้ำมัน เต้นประกอบเพลง ร้องเพลง มารยาทงามอย่างไทย
………………………………………………….
โดย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล จำนวนเงิน 315,525 บาท
………………………………………………..
ซึ่งโครงการวันนี้ จัดระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมซีซี รีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน
อบจ.สตูล โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ,กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายติดตามฯ) ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment