เข้าสู่ระบบ

กองส่งเสริมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรม (16มี.ค.64)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองส่งเสริมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร โดยมีนายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
โดยกิจกรรมการดำเนินงานมี 2 กิจกรรม ดังนี้
1. การดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
-พัฒนาเกษตรกรรม
-พัฒนาอาชีพชุมชน
โดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ในหัวข้อ การดำเนินงานด้านประมง ด้านปศุสัตว์
ด้านพืช และด้านเกษตรอื่นๆ โดย นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานคณะกรรมการสภาฯ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x