เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2564 (4มี.ค.64)

วันที่ 4 มีนคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น 2) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2564
1. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(กองแผนและงบประมาณ)
2. เรื่อง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
3. เรื่อง การรายงานการรับ – จ่ายเงิน (กองคลัง)
4. เรื่อง การติดตามโครงการดำเนินงานตามรายไตรมาส (กองแผนและงบประมาณ)
5. เรื่อง รายงานโครงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
6. เรื่อง สานสัมพันธ์ชาว อบจ.สตูล เดือนมีนาคม 2564 (กาแฟยามเช้า)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกองฝ่าย และรายงานแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x