Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

กองส่งเสริมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดำเนินงานของสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล (18มี.ค.64)

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองส่งเสริมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดำเนินงานของสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล ครั้งที่ 1/2564ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2 โดยมีนายประยูร โขขัด เป็นผู้นำการสัมมนาฯ พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ปรึกษาสภาพัฒนาสวัสดิการสังคมเข้าร่วมสัมมนาด้วย

 

Leave a Comment