Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก ประจำปี 2564 เลก 2 (20มี.ค.64)

20 มีนาคม 2564 อบจ.สตูล โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมวอลเลย์บอลอำเภอควนโดน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก ประจำปี 2564 ณ โรงยิมเนเซียม อบต.ควนสตอและโรงยิมเนเซียมโรงเรียนละงูพิทยาคม ในประเภทเยาวชนหญิง จำนวน 8 ทีม ประชาชนทั่วไปหญิง จำนวน 10 ทีม เก็บคะแนนนับแต้มการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการ หนึ่งในวิสัยทัศน์ของ อบจ.สตูล #สตูล สู่เมืองแห่งความสุข ซึ่งในวันนี้ (20 มี.ค 64) ในช่วงพิธีเปิด (เวลา 13.30 น.) ณ โรงยิมเนเซียม อบต.ควนสตอ โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูลเป็นประธานในพิธีและนางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันดังกล่าว …พร้อม ส.อบจ.สตูล เขตอำเภอควนโดน นายอาหมาด หลังยาหน่าย นางจรูญ ชุมภูทอง ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล ผู้จัดการแข่งขัน และทีมนักกีฬาฯ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน..ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Leave a Comment