Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินการกรณีศึกษานวัตกรรมเครือข่ายจิตอาสาศิลปะชุมชนจังหวัดสตูล”

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินการกรณีศึกษานวัตกรรมเครือข่ายจิตอาสาศิลปะชุมชนจังหวัดสตูล” โครงการการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืนหลังวิกฤตโควิด-19
………………………………..
โดยในการนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากร ดำเนินการพร้อมด้วยคณะผู้ช่วยณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว (OTOP) ตำบลพิมาน อ.เมืองสตูล
…………………………..
และในช่วงบ่ายวันนี้เวลา 14.00 -18.30 น. จะดำเนินกิจกรรมจัดประชุมในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล เชื่อมโยงท่าเรือปากบารา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Leave a Comment