เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 (23มี.ค.64)

อบจ.สตูล โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สตาร์รินรีสอร์ท และรุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบารีสอร์ท
……………………………………………….
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับทราบสิทธิและสวัสดิการของตนเอง รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการเข้าสู่ระบบประกันสังคมสำหรับแรงงานสูงวัย มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของตนเองอย่างเหมาะสม ใช้ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งสามารถพิทักษ์สิทธิให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนได้ อีกทั้งเกิดเครือข่ายจิตอาสาผู้สูงอายุดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นละ 70 คน
……………………………………………….
ซึ่งวันนี้ (23 มีนาคม 2564 )เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท โดยนายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธนในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัด อบจ.สตูล และมีสมาชิกสภา อบจ.สตูล ผอ.กองการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวฯ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x