เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จ.สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (24มี.ค.64)

อบจ.สตูล โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บันดาหยารีสอร์ท ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณะผู้บริหาร ส.อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สตูล และคณะผู้บริหาร ตัวแทน อปท.ในจังหวัดสตูล กว่า ๑๐๐ คน
…………………………………………………
ซึ่งวันนี้ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบันดาหยารีสอร์ท ได้ดำเนินการในช่วงพิธีเปิด โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธี และนางบุญยืน รัตนชาตรี รองปลัด รก.ปลัด อบจ.สตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดังกล่าว
……………………………………………
พร้อมกับการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประาสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล และบรายายศักยภาพเรื่องข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสตูล เพื่อจัดทำยุทธศาตร์การพัฒนา อปท.จังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่มเพื่อวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมของ อปท.จังหวัดสตูล (SWOT Analysis) โดย นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x