Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว (31มี.ค.64)

31 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ณ อาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีเปิด และ       นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน

Leave a Comment