เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล เตรียมความพร้อม รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2564 (7เม.ย.64)

วันที่ 7 เม.ย 64 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่องเที่ยว เวลา 14.00 น. อบจ.สตูล ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดย นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ นำโดยนายจิตกร แก้วนุ้ย หน. ฝ่ายฯ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก ทางน้ำ ควบคุม ดูแลความปลอดภัย ลดการแออัด ความหนาแน่นของผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) จังหวัดสตูล #เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
#ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
……………………………..
โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1.หน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล
2.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
3.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล
4.สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
อำเภอเมืองละงู
5.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
6.จังหวัดสตูล
7.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล
8.ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
9.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
10.สำนักงานจังหวัดสตูล
11.สาธารณภัยจังหวัดสตูล
12.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
13.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
14.ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x