Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดประชุมสัมมนาโครงการคลองสวยน้ำใส ณ นกน้ำรีสอร์ท (8เม.ย.64)

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ นกน้ำรีสอร์ท ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ได้จัดประชุมสัมมนาโครงการคลองสวยน้ำใส โดยมี อปท. และเครื่อข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว

Leave a Comment