เข้าสู่ระบบ

ประชุุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (22 เม.ย.64)

วันที่ 22เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. กองแผนฯ โดยฝ่ายแผนฯ จัดประชุุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องเพื่อพิจารณา
1.การทบทวนเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ.2566-2570)
2.การกำหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสตูล
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x